Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatvédelem

Az Aninfo Kft. ezúton tájékoztatja a www.aninfo.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelési gyakorlata kialakítása során az Aninfo Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. számú törvény.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2. Kezelt adatok köre

Az Aninfo Kft. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció (az érdeklődő visszahívást, időpontot kér) során rendelkezésre bocsátja.
A visszahívás és az időpont igénylésekor a látogató a nevét és telefonszámát adja meg, melyet az Aninfo Kft. kizárólag erre a célra használ fel.
Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Aninfo Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

  • Piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • Statisztikák összeállítása,
  • Tájékoztatás nyújtása az Aninfo Kft. szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása

Az Aninfo Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra, egyéb célokra az adatkezelő nem használja fel. Az Aninfo Kft. az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a webhely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, a személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.

Nem vállalunk felelősséget más honlapok adatvédelmi szabályaiért és gyakorlatáért, még akkor sem, ha a portálunkon található linkeken keresztül éri el ezeket, vagy ha az említett más honlapokról éri el a mi portálunkat vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat.

5. Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált látogatók (az érdeklődő visszahívást, időpontot kér) bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Aninfo Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket az Aninfo Kft. Budapest Irányi u. 27. szám alatti székhelyére megküldött levél vagy e-mail útján terjeszthetik elő. Az Aninfo Kft. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus leveleket, egyéb hirdetéseket az Aninfo Kft. az info@aninfo.hu e-mail címről küldi azon ügyfelei számára, akik ehhez előzetesen hozzájárulásokat adták.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további telefonos felkeresések, e-mail-ek és egyéb hirdetések küldését az Aninfo Kft.-nek, úgy az összes, általa megadott telefonszám, e-mail cím vonatkozásában szükséges e-mail (info@aninfo.hu), vagy telefonos megkeresés útján a leiratkozást megtennie. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését.

Gyorslista