Általános szerződési feltételek

Amely Iétrejött, egyrészről az Aninfo Ingatlanforgalmazó Kft. (1056 Budapest, Irányi utca 27.). mint ingatlanközvetítő cég (továbbiakban Közvetítő) Másrészről az ingatlanjával regisztrált felhasználó. Mint megbízó (továbbiakban Megbízó) között az alábbi feltételekkel:

 1. A megbízó megbízza a közvetítőt a tulajdonát képező alábbi ingatlan közvetítésével.
 2. A megbízás keretében a Közvetítő vállalja, hogy az ingatlan adatait a szerződés megkötésétől annak teljesítéséig, illetve visszavonásig nyilvántartja, a hirdetését, reklámozását teljes körűen saját költségére végzi.
 3. A Megbízó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a közvetítés eredményessége esetén (eladás, csere) az ingatlan tényleges eladási árának a 3,5%+Áfa-t megbízási díjként köteles megfizetni a szerződés aláírásakor. Bérbeadás esetén 1 havi vagy 1,5 havi (1 évnél hosszabb idejű szerződés esetén) bérleti díjnak megfelelő közvetítői díj vagy  teljes körű szolgáltatás esetén bérleti díj 15%-a fizetendő havonta.
 4. A megbízó tudomásul veszi, hogy a Közvetítő díjazása jelen megbízási szerződés eredményesség esetén válik esedékessé, annak teljes összegét a Megbízó az általa kapott foglaló vagy vételár előleg átadásakor köteles megfizetni a Közvetítő részére. Harmadik fél teljesítéséért felelősséget a Közvetítő nem vállal.
 5. Rendszerbekerülési díj: Sikeres értékesítés esetén a közvetítői díjból levonásra kerül.
  Alapdíj: 5000 Ft+Áfa
  Amely tartalmazza a kiszállás, fotózás, regisztráció és megjelentetés költségeit.
  Kiemelt hirdetés díja: 10.000 Ft/hó+Áfa
  Az alapdíjon felül fizetendő
  Közvetítő kiemelt hirdetési felületet biztosít az általa kezelt hirdetési felületeken.
 6. Megbízó tudomásul veszi, hogy a közvetítő által hozott Ügyfélkör és hozzátartozói, barátai részére a Közvetítő díjazásának megfizetése nélkül az ingatlant a szerződés megszűntetését követő 1 éven belül csak a közvetítő kártalanítása (közvetítői díj megfizetésével) értékesítheti.
 7. Megbízó vállalja, hogy amennyiben a közvetítésre felkínált ingatlant más úton értékesíti, abban az esetben a Közvetítőt erről írásban 72 órán belül értesíti, a vevő adatainak egyeztetése céljából. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Úgy vállalja a hirdetési költség megfizetését, amely 5000,- Ft/hó+Áfa, azaz ötezer Forint/hó+Áfa.
 8. A Közvetítő jogosult az ingatlan adatait saját költségére hirdetés bármely formájában felhasználni, illetve társirodai kapcsolatai révén azt értékesíteni.
 9. A Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti. Hogy cselekvőképességében korlátozva nincs. valamint rendelkezik minden olyan joggal, amely lehetővé teszi a fenti ingatlan elidegenitését. valamint annak lebonyolításában jogosult eljárni.
 10. A Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés bírósági peres Ügyekben felhasználható. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit az irányadók.
 11. Jelen szerződést a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag a mai napon aláírták.

Gyorslista